АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Не передбачено для даного типу акціонерного товариства
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Так Переглянути
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Так Переглянути
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: Товариство не має філій та представництв
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Принципи (кодекс) корпоративного управління відсутній (тому що не розроблявся)
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так
11. Висновки аудитора Так
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Немає випуску іпотечних сертифікатів
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Так Переглянути
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Ні Причина: Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів відсутні
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Товариство не подавало квартальну інформацію
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права відсутнє.
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства відсутнє.
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Ні Причина: Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів відсутнє.
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) відсутні.
26. Інша інформація Так Переглянути