АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: office@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 27.06.2014

Особлива інформація на 25.06.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова Правлiння - генеральний директорТретьяков Костянтин МихайловичВВ, 024708, 26.09.1997, Артемiвський МВ УМВС України0.0032
Зміст інформації:
Голову Правлiння - генерального директора Третьякова Костянтина Михайловича (паспорт: серiя ВВ номер 024708 виданий Артемiвський МВ УМВС України 26.09.1997) звiльнено 25.06.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00320%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 31.03.2008 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол №8 вiд 25.06.2014р.).
д/нЗвільненоЧлен Правлiння - директор технiчнийГерцовський Iгор МиколайовичВВ, 472901, 15.07.1998, Артемiвським МВ УМВСУкраiни в Донецькiй обл.0.0212
Зміст інформації:
Члена Правлiння - директора технiчного Герцовського Iгоря Миколайовича (паспорт: серiя ВВ номер 472901 виданий Артемiвським МВ УМВСУкраiни в Донецькiй обл. 15.07.1998) звiльнено 25.06.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02120%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 31.03.2008 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол №8 вiд 25.06.2014р.). На дату складання звiту посада вакантна.
д/нПризначеноГолова Правлiння - генеральний директорГерцовський Iгор МиколайовичВВ, 472901, 15.07.1998, Артемiвським МВ УМВСУкраiни в Донецькiй обл.0.0212
Зміст інформації:
Голову Правлiння - генерального директора Герцовського Iгоря Миколайовича (паспорт: серiя ВВ номер 472901 виданий Артемiвським МВ УМВСУкраiни в Донецькiй обл. 15.07.1998) призначено 25.06.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02120%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член Правлiння - директор технiчний ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол №8 вiд 25.06.2014р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.