АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.07.2013

Особлива інформація на 28.07.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен правлiння, директор по маркетiнгуКадочников Дмитро ВiкторовичВЕ, 206926, 10.10.2001, Артемiвським МВ УМВС України в Дон.обл.0
Зміст інформації:
Члена правлiння, директора по маркетiнгу Кадочникова Дмитра Вiкторовича (паспорт: серiя ВЕ номер 206926 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Дон.обл. 10.10.2001) звiльнено 28.07.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 05.04.2011 р. Рiшення прийнято Наглядовою ради Товариства ( Протокол №12 вiд 28.07.2014р.). Рiшення про призначення на звiльнену посаду не приймалося.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.