АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 01.10.2014

Особлива інформація на 30.09.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен Правлiння, директор з вогнетривкого виробництваДем'яненко Олександр ВiкторовичВЕ, 738002, 03.04.2002, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора з вогнетривкого виробництва Дем'яненко Олександра Вiкторовича (паспорт: серiя ВЕ номер 738002 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 03.04.2002) звiльнено 30.09.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 23.06.2006 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради № 21 вiд 30.09.2014 р.).
д/нПризначеноЧлен Правлiння, директор з вогнетривкого виробництваМуромцев Олександр ВолодимировичВА, 061093, 23.06.1995, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора з вогнетривкого виробництва Муромцева Олександра Володимировича (паспорт: серiя ВА номер 061093 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 23.06.1995) призначено 30.09.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - тимчасово на час виконання директором з вогнетривкого виробництва Дем'яненком Олександром Вiкторовичем обов'язкiв члена Правлiння - директора технiчного, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник виробничого вiддiлу ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради № 21 вiд 30.09.2014 р.).
д/нПризначеноЧлен Правлiння, директор технiчнийДем'яненко Олександр ВiкторовичВЕ, 738002, 03.04.2002, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора технiчного Дем'яненко Олександра Вiкторовича (паспорт: серiя ВЕ номер 738002 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 03.04.2002) призначено 30.09.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - тимчасово до прибуття спецiалiста, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -директор з вогнетривкого виробництва ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради № 21 вiд 30.09.2014 р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.