ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 10.12.2014

Особлива інформація на 08.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен Правлiння, директор з економiкиДмитрук Василь СергiйовичВВ, 716953, 02.04.1999, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора з економiки Дмитрука Василя Сергiйовича (паспорт серiя ВВ номер 716953 , виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 02.04.1999р.) звiльнено 08.12.2014 р. згiдно рiшення Наглядової Ради Товариства ( Протокол № 27 вiд 08.12.2014р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 21.10.2010 р.
д/нПризначеноЧлен Правлiння, директор з економiкиГуков Сергй ВiкторовичВА, 224315, 06.04.1996, Артемiвським МВ УМВС Украiни в Донецькiй областi0
Зміст інформації:
Члена Правлiння, директора з економiки Гукова Сергiя Вiкторовича ( паспорт серiя ВА номер 224315, виданий Артемiвським МВ УМВС Украiни в Донецькiй областi 06.04.1996 р. призначено 08.12.2014р. згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ( Протокол № 27 вiд 08.12.2014р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник начальника планово- економiчного вiддiлу ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий комбiнат".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.