АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 28.02.2017

Особлива інформація на 27.02.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.02.2017ОбраноЧлен правлiння, директор з гiрничого виробництваДзеба Анатолiй ГригоровичВС, 435708, 15.09.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi0.0021
Зміст інформації:
Повноваження члена правлiння, директора з гiрничого виробництва Дзеби Анатолiя Григоровича (паспорт: серiя ВС номер 435708 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 15.09.2000) продовжено 27.02.2017 р. (дата вчинення дiї 27.02.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00210% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член правлiння, директор з гiрничого виробництва. На цiй посадi перебував з 05.04.2011 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9 вiд 27.02.2017 р. ).
27.02.2017ОбраноЧлен правлiння, директор з охорони працiМiлютiн Леонiд ВiкторовичВВ, 394049, 08.04.1998, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi0.003
Зміст інформації:
Повноваження члена правлiння, директора з охорони працi Мiлютiна Леонiда Вiкторовича (паспорт: серiя ВВ номер 394049 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 08.04.1998) продовжено 27.02.2017 р.(дата вчинення дiї 27.02.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00300% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -член правлiння, директор з охорони працi . На цiй посадi перебував з 05.04.2011 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9 вiд 27.02.2017 р. ).
27.02.2017ОбраноЧлен правлiння, директор комерцiйнийКостенецький Iгор ВiкторовичСВ, 795402, 26.07.2002, Артемiський РВ УМВС України в Донецькiй областi0.015
Зміст інформації:
Повноваження члена правлiння, директора комерцiйного Костенецького Iгоря Вiкторовича (паспорт: серiя СВ номер 795402 виданий Артемiський РВ УМВС України в Донецькiй областi 26.07.2002) продовжено 27.02.2017 р.(дата вчинення дiї 27.02.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01500% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член правлiння директор комерцiйний. На цiй посадi перебував з 05.04.2011 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9 вiд 27.02.2017 р. ).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.