АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Особлива інформація на 23.04.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
23.04.2012 Звільнено Член правлiння, директор по якостi Сухоносов Вiктор Прохорович ВС, 238875, 23.08.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 0,000
Зміст інформації Члена правлiння, директора по якостi Сухоносова Вiктора Прохоровича (паспорт: серiя ВС номер 238875 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.08.2000) звiльнено 23.04.2012 р. згiдно Наказу Голови Правлiння № 210-ОК вiд 23.04.2012 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На цiй посадi перебувала з 2002 року.