АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 

Особлива інформація на 23.04.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Третьяков Костянтин Михайлович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    26.04.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00191773
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 84551
     Населений пункт Донецька обл., Артемiвський р-н, м.Часiв-Яр
     Вулиця, будинок вул. Комсомольська, 1
     Міжміський код, телефон та факс (062) 332-09-52, (062) 332-09-52
     Електронна поштова адреса chok@pacinsider.com

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 24.04.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi цiнних паперiв
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення № 78
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 25.04.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.chock.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 24.04.2012