ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Вогнетриви35039,975262.54333427,973665.641.87
2Вогнетривкi матерiали6694,39406.85.46675,79343.95.3
3Глина вогнетривка259623,874056.542.3207497,260962.734.6
4Пiсок формувальний78706,610181.35.877678,210066.75.7
5Пiсок будiвельний275.218.10324.521.60
6Будiвельна цегла (тис.шт.)д/н001,13.20
7Iншiд/н6112.83.5д/н22170.312.6
8Усьогод/н175038100д/н176234100

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати38
2Витрати на оплату працi25
3Вiдрахування на соцiальнi заходи10
4Амортизацiя4
5Iншi операцiйнi витрати23
6Разом100

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.