ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Вогнетриви29,6691440.543.932.3994567.644.2
2Вогнетривкi матерiали4,927930.33.84.968261.73.9
3Глина вогнетривка205.7792469.844.4190.0583757.939.1
4Пiсок формувальний74.110156.54.973.2610041.94.7
5Пiсок будiвельнийд/н00д/н00
6Будiвельна цегла (тис.шт.)д/н00д/н00
7Iншiд/н6189.93д/н17281.98.1
8Усьогод/н208187100д/н213911100

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати45.3
2Витрати на оплату працi21.9
3Вiдрахування на соцiальнi заходи7.9
4Амортизацiя3.5
5Iншi операцiйнi витрати21.4
6Разом100

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.