ПАТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.04.201428.04.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
29.05.201431.05.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
02.06.201402.06.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.06.201426.06.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.07.201425.07.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
28.07.201429.07.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
27.08.201428.08.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
08.12.201408.12.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
22.01.201422.01.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
30.09.201401.10.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента