АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 23.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Вогнетриви33.2120274.843.932.5122020.632.6
2Вогнетривкi матерiали4,9236841.23.837009.61.9
3Глина вогнетривка205.771914121036.844.4247.4208817.355.8
4Пiсок формувальний74.13986803.94.933.05580.81.5
5Пiсок будiвельнийд/н00д/н00
6Будiвельна цегла (тис.шт.)д/н00д/н00
7Iншiд/н7673.93д/н30840.78.2
8Усьогод/н262630.6100д/н374269100

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiальнi витрати49.3
2Витрати на оплату працi15.2
3Вiдрахування на соцiальнi заходи5.6
4Амортизацiя2.4
5Iншi операцiйнi витрати27.5
6Разом100

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.