АТ "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"

Код за ЄДРПОУ: 00191773
Телефон: (062) 206-79-52
e-mail: yurist@chok.ua
Юридична адреса: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часiв-Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1
 
Дата розміщення: 23.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь"00181230д/н, Запорізька область, д/н, 69009, Запорiжжя, Пiвденне шосе, 721247812024.9899999912478120000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Лук'янов Владислав ВалентиновичВВ, 674001, 24.12.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку1227000224.5732009212270002000
Лук'янов Володимир ВалентиновичВС, 239375, 21.04.2000, Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi1143436522.8996660711434365000
Усього 36182487 72.46286699 36182487 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.